...

Regulamin | Hair&Scalp Trycholog

 Regulamin rezerwacji terminów wizyt

§1
Niniejszy regulamin określa zasady przyjęć w Hair&Scalp Trycholog i dokonywania rezerwacji terminów wizyt u Specjalisty trychologa na stronie poznan-trycholog.pl lub przez telefoniczną rejestrację.

§2
Rezerwacji terminu wizyty u Specjalisty można dokonać przez Internet, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Dodatkowo rezerwacji można dokonać dzwoniąc pod numer telefonu +48 608 613 580

§3
Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest poprawne wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza rezerwacji udostępnionego na stronie poznan-trycholog.pl. Jeśli w tym czasie wizyta nie zostanie potwierdzona, to system anuluje ją automatycznie.

§4
Hair&Scalp ma prawo anulować rezerwację, jeśli Klient nie pojawi się na wizycie o wyznaczonej godzinie i kontakt na podany przez Klienta numer telefonu nie będzie możliwy.

§5
Przyjęcie rezerwacji następuje również w przypadku ustnego ustalenia kolejnego terminu wizyty ze Specjalistą. W tym przypadku obowiązuje też zasada 24 godzin na odwołanie wizyty.

§6
Jeśli wizyta nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Specjalisty, zostanie umówiony nowy termin wizyty.

§7
Umówioną wizytę można odwołać, najpóźniej 24 godziny przed wizytą, wybierając jedną z opcji: kliknięcie opcji anulacji wizyty w mailu potwierdzającym wizytę lub pod numerem telefonu +48 608 613 580

§8

Nieprzystąpienie do zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Gabinet do naliczenia bezzwrotnej opłaty w wysokości 25% wartości umówionych usług.

§9
Dokładamy wszelkich starań, aby wizyty odbywały się w wyznaczonym czasie, jednak w szczególnych okolicznościach mogą się wydłużać. Prosimy o wyrozumiałość w razie ewentualnych kilkunastominutowych opóźnień.

§10
Ceny znajdujące się w formularzu rezerwacji wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Opłata nigdy nie jest pobierana przed wizytą, lecz dopiero po ukończeniu wizyty, Klient płaci wcześniej ustaloną kwotę. 

§11
Warunkiem rezerwacji terminu wizyty jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień.

§12
Możliwe są zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie muszą być podane do wiadomości Klienta. Rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§13
Poznan-trycholog.pl jest prowadzone przez Hair&Scalp Trycholog z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy ul. A.E.Fieldorfa 10A, posiadający nr identyfikacji podatkowej NIP: 9720591502, którzy są tzw. współadministratorami Pani/Pana danych osobowych.

§14
Reklamacje można składać na adres e-mail gabinet@poznan-trycholog.pl Wniosek reklamacyjny zostanie rozpatrzony do 30 dni.